7 najbardziej innowacyjnych wynalazków z zakresu opieki zdrowotnej

Dziś chcielibyśmy Państwu zaprezentować listę slab-217041_1280iedmiu najbardziej innowacyjnych wynalazków z zakresu opieki zdrowotnej, które mają szansę zmienić oblicze medycyny w przyszłości. Poniższa lista powstała na podstawie artykułu Brian’a Honigman’a, redaktora I przedsiębiorcy prezentującego swoje spostrzeżenia na łamach Referal MD. The Enterprise Healthcare Network.
board-564814_1280Numerem jeden na liście jest mikrochip modelujący badania kliniczne, małe urządzenie pozwalające na rekonstrukcje ludzkich organów np. płuc. A wszystko to dzięki strukturze niewielkich chipów, które właśnie swojemu rozmiarowi zawdzięczają to, iż mogą się bardziej efektywnie upodobnić do tkanek ludzkich, niż wykorzystywane do tej pory organy zwierzęce.

Drugą innowacją, którą Państwu zaprezentujemy są okulary Google (Google Glass), sprzęt należący do grupy produktów, które działają po założeniu ich na siebie pozwalają obsłudze medycznej jeszcze bardziej wykorzystać ich Google_Glass_with_framewiedzę I umiejętności. Bez znaczenia jest tu miejsce w którym się znajdujemy, okulary pozwalają między innymi na jednoczesne badanie pacjenta I przeglądanie elektronicznej wersji historii jego choroby. Produkt można użyć także do celów edukacyjnych poprzez przedstawienie obrazu które rejestrują wprost w sali wykładowej uniwersytetów medycznych. Okulary są już w użytku, szczególnie przydają się na terenach wiejskich gdzie dostęp do specjalistycznej opieki medycznej jest bardzo ograniczony, przy ich pomocy lekarz może dokonać konsultacji i tym samym w szybszy sposób dokonać diagnozy.
MakerBot_Replicator_2Następny przypadek brzmi bardziej jak science-fiction, ale rozwiązanie to stało się faktem. Możliwe stało się bowiem użycie drukarki 3D w celu wydrukowania materiału biologicznego. Urządzenia dają wiele możliwości, które przyczynia się do rozwoju transplantologii oraz powstania skuteczniejszych leków.

A teraz zmieniamy temat i przenosimy się w świat optogenetyki, nauki zajmującej się kontrolowaniem aktywności mó011487301_prevstillzgu przy pomocy światła. Jest to możliwe dzięki aktywowaniu światłem genu, który przeniesie się w genom. Przez kontrolowanie aktywności poszczególnych neuronów, neurolodzy poznają która część odpowiada za konkretne funkcje. Metoda ta, może w przyszłości przyczynić się do lepszego leczenia schizofrenii, choroby Parkinsona czy depresji.

Numerem pięć na naszej liście są hybrydowe soperation-theatre-555088_1280ale operacyjne, wyposażone w najnowsze technologie i integrujące starsze systemy w ten sposób by umożliwić jak najlepsze ich wykorzystanie. Ostatnie doświadczenie wynikające z ich stosowania pokazują, iż tak zintegrowane rozwiązania zmniejszają stres wśród personelu medycznego i pacjentów, a także pomagają redukować kolejki.

Ostatnią wartą uwagi innowacją są sensory, które połknięte przez pacjenta powodują przesyłanie danych o stanie jego zdrowia, co pozwala na spersonalizowaną opiekę medyczną. Sensor wygląda jak mała tabletka, a po połknięciu rezultaty jej pracy są przesyłane do wybranego urządzenia mobilnego, by w razie potrzeby przedstawić je do wglądu lekarzom.

Artykuł powstał na podstawie: http://getreferralmd.com/…/health-care-technology-innovati…/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *